صفحه اصلی گلدن هش ماینینگ

بزرگترین کمپانی استخراج ابری بیت کوین.

استخراج بیت کوین را از امروز شروع کنید

چرا گلدن هش ماینینگ؟

قابل اعتمادترین پلتفرم استخراج ابری بیت کوین و ارزهای دیجیتال

0.00022 بیت کوین

هدیه ثبت نام در سایت به تمامی کاربران.

ثبت نام در سایت فقط 30 ثانیه طول می کشد.

حریم خصوصی حساب

ما هرگز اطلاعات خصوصی شما را بدون اجازه شما به اشتراک نمی گذاریم

ذخیره سازی امن

ما اکثریت قریب به اتفاق دارایی های دیجیتال را در فضای ذخیره سازی آفلاین ایمن ذخیره می کنیم.

بهترین شیوه های صنعت

گلدن هش ماینینگ از انواع رایج ترین ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند.

مدیریت فعال دارایی های دیجیتال با رشد بالا.

Golden Hash Mining یک پلت فرم سرمایه گذاری ثبت شده کشور لیتوانی است که خدمات مدیریت سرمایه گذاری دارایی دیجیتال را به افراد در سرتاسر جهان ارائه می دهد. جهت گسترش فارم ها تصمیم گرفتیم استخراج ابری بیت کوین و ارزهای دیجیتال را در ایران راه اندازی کنیم.

گلدن هش ماینینگ دارای مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن ایران و دارای کد شناسایی اقتصادی از مناطق آزاد میباشد.

bitcoinmarketcap | GHM Token MarketCap

پلن خود را برای کسب درآمد انتخاب کنید

320$
250 TH/sمدت قرارداد:
30 روز
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 0.00081 BTC
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 320$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 17 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان بیت کوین
 • 1645.5$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 2 عدد
600$
510 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 0.0016 BTC
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 600$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان بیت کوین
 • 3250.3$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 3 عدد
1190$
1040 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 0.00333 BTC
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 4%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 1190$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان بیت کوین
 • 6764.7$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 3 عدد
2365$
2100 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 0.00673 BTC
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 6%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 2365$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 15.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان بیت کوین
 • 13671.7$ می شود
 • --------
 • تکمیل ظرفیت
504$
12 GH/sمدت قرارداد:
30 روز
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Ethash
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • ETC 1.34
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 504$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 17 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان اتریوم کلاسیک
 • 1190.1$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 9 عدد
1029$
25 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Ethash
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • ETC 2.79
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 1029$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان اتریوم کلاسیک
 • 2477.9$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 5 عدد
1439$
36 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Ethash
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • ETC 4.01
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 4%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 1439$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان اتریوم کلاسیک
 • 3561.4$ می شود
 • --------
 • تکمیل ظرفیت
1999$
50.5 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Ethash
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • ETC 5.63
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 6%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 1999$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 15.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان اتریوم کلاسیک
 • 5000.1$ می شود
 • --------
 • تکمیل ظرفیت
2349$
64.2 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Ethash
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • ETC 7.15
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 10%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 2349$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 15 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان اتریوم کلاسیک
 • 6350.1$ می شود
 • --------
 • باقی مانده 1 عدد
419$
9.5 GH/sمدت قرارداد:
30 روز
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Scrypt
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 259.7 DogeCoin
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان دوج کوین
 • 1243.5$ می شود

 • --------
 • تکمیل ظرفیت
895$
20 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Scrypt
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 546.73 Doge
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان دوج کوین
 • 2617.9$ می شود

 • --------
 • باقی مانده 5 عدد
2349$
50 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Scrypt
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 1,366.84 Doge
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 4%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان دوج کوین
 • 6544.8$ می شود

 • --------
 • باقی مانده 3 عدد
3100$
78 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Scrypt
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 2,132.27 Doge
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 6%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان دوج کوین
 • 10209.9$ می شود

 • --------
 • باقی مانده 2 عدد
5439$
115 GH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج Scrypt
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • استخراج روزانه
 • 3,143.74 Doge
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 10%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه شما در پایان دوره با نرخ لحظه ای الان دوج کوین
 • 15053.2$ می شود

 • --------
 • باقی مانده 1 عدد
815$
25 TH/sمدت قرارداد:
30 روز
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-3
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 815$ اولیه شما با خرید این پلن در پایان دوره تقریبا $1295.85 خواهد شد

 • --------
 • باقی مانده 9 عدد
1609$
52 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-3
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 2%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 1609$ اولیه شما با خرید این پلن در پایان دوره تقریبا $2558.31 خواهد شد

 • --------
 • باقی مانده 5 عدد
3169$
110 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-3
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 4%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 3169$ اولیه شما با خرید این پلن در پایان دوره تقریبا $5038.71 خواهد شد

 • --------
 • تکمیل ظرفیت
6315$
230 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-3
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 6%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 6315$ اولیه شما با خرید این پلن در پایان دوره تقریبا $10040.85 خواهد شد

 • --------
 • تکمیل ظرفیت
12489$
480 TH/sمدت قرارداد:
30 روزه
 • دوره استخراج
 • 30 روزه قابل تمدید
 • --------
 • الگوریتم استخراج SHA-3
 • --------
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • --------
 • هزینه جانبی ندارد
 • --------
 • سود زیرمجموعه
 • 10%
 • --------
 • امکان لغو قرارداد
 • هرلحظه
 • -------
 • استرداد وجه
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • *****
 • سرمایه 12489$ اولیه شما با خرید این پلن در پایان دوره تقریبا $19857.51 خواهد شد

 • --------
 • باقی مانده 1 عدد

پلن سرمایه گذاری در پروژه ها و توسعه فارم های شرکت گلدن هش ماینینگ با سود حداقل 0/8 درصد روزانه (حتی روزهای تعطیل)

 • سود پرداختی حداقل 0.8% و به صورت دلار میباشد.
 • به دلیل سود ثابت و تضمینی در پلن سرمایه گذاری، حداقل مبلغ سرمایه گذاری مقدار مشخصی میباشد.
 •  دریافت سود حداقل هر 10 روز به صورت تتر
 •  سود شما مادامی که درخواست تسویه حساب و دریافت مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را نکرده باشید به حساب شما واریز میشود.
 •  نهایتا 48 ساعت پس از درخواست تسویه حساب مبلغ اولیه سرمایه گذاری شما در حساب شما خواهد بود.
Red Diamond
$99924%
 • سود این پلن تضمینی 24% میباشد.
 • سود ماهانه معادل: 247.752$
 • روزهای تعطیل محاسبه میشود.
 • ..........
 • تمدید قرار‌داد:
 • در پایان دوره اتوماتیک یک ماه دیگر تمدید می شود
 • ..........
 • دریافت سود:
 • حداقل هر 15 روز
 • ..........
 • زمان تسویه حساب:
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • ..........
 • حداقل مدت قرار‌داد:
 • یک ماه
 • ..........
 • درخواست لغو قرارداد سرمایه گذاری:
 • هر زمان
 • ..........
 • امکان ارتقا به پلن بالاتر:
 • بله/ با پرداخت مابه‌التفاوت
Blue Diamond
$299930%
 • سود این پلن تضمینی 30% میباشد.
 • سود ماهانه معادل: 929.69$
 • روزهای تعطیل محاسبه میشود.
 • ..........
 • تمدید قرار‌داد:
 • در پایان دوره اتوماتیک یک ماه دیگر تمدید می شود
 • ..........
 • دریافت سود:
 • حداقل هر 10 روز
 • ..........
 • زمان تسویه حساب:
 • نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • ..........
 • حداقل مدت قرار‌داد:
 • یک ماه
 • ..........
 • درخواست لغو قرارداد سرمایه گذاری:
 • هر زمان
 • ..........
 • امکان ارتقا به پلن بالاتر:
 • بله/ با پشتیبانی هماهنگ کنید
 • کلیه دستگاهها دارای گارانتی شرکتی + یکسال گارانتی گلدن هش ماینینگ میباشند تا اطمینان خاطر کاربران را فراهم کند.
 • هزینه نصب و راه اندازی برای کلیه سفارشات رایگان میباشد و هدیه شرکت گلدن هش ماینینگ به کاربران اجاره کننده ماینر میباشد. ( فقط جهت اطلاع: هزینه انجام نصب و کانفیگ 400$ و بیشتر میباشد)
 • کلیه اجاره کنندگان دارای پنل اختصاصی و مجزا برای کنترل کامل دستگاه خود میباشند. همچنین در صورت سفارش دوربین مداربسته اختصاصی نیز، پنل و اپ آن در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید در هرلحظه به صورت 24 ساعته بر روی دستگاه خود نظارت داشته باشید.
 • کلیه خدمات رسیدگی و سرویس دستگاهها، به صورت دوره ای توسط متخصصین شرکت بین المللی گلدن هش ماینینگ انجام میشود.
 • مقدار 0.7% از درآمد شما در زمان واریز به حساب شما، به عنوان هزینه سرویس و نگهداری دستگاه از مبلغ واریزی برای شما کسر میشود
 • محدودیتی در تعداد سفارش دستگاهها برای کاربران وجود ندارد و کاربران میتوانند هر تعداد دستگاه را طبق نیاز خود سفارش داده و اجاره کنند.
 • در صورت عدم موجودی دستگاه و تمایل کاربر به اجاره ماینر، شرکت بین المللی گلدن هش ماینینگ موظف است در مدت مشخص دستگاه سفارش داده شده را تامین یا غرامت کاربر را تمام و کمال پرداخت کند.
 • کلیه دستگاهها شامل بیمه رسمی تا سقف 100.000$ میباشند.
$2,750Bitmain Antminer S19j Pro+
 • سال ساخت : December 2022
 • ------
 • قیمت بر اساس : نرخ چین
 • ------
 • قدرت هش ریت : 122 تراهش
 • ------
 • مصرف برق : 3355W
 • ------
 • کمپانی سازنده : Bitmain Antminer
 • ------
 • وزن دستگاه : 13,2Kg
 • ------
 • سیستم خنک کنندگی: 4x Fan
 • ------
 • ضمانت دستگاه : ضمانت شرکت سازنده + گارانتی یکساله گلدن هش ماینینگ
 • ------
 • مزیت : امکان نگهداری در فارم گلدن هش ماینینگ + سفارش دوربین مداربسته اختصاصی برای کنترل و نظارت بر دستگاه خود
$3,999MicroBT WhatsMiner M56S
 • سال ساخت : 2023
 • ------
 • قیمت بر اساس : نرخ چین
 • ------
 • قدرت هش ریت : 212 تراهش
 • ------
 • مصرف برق : 5550W
 • ------
 • کمپانی سازنده : MicroBT WhatsMiner
 • ------
 • وزن دستگاه : 13Kg
 • ------
 • سیستم خنک کنندگی: Water cooling
 • ------
 • ضمانت دستگاه : ضمانت شرکت سازنده + گارانتی یکساله گلدن هش ماینینگ
 • ------
 • مزیت : امکان نگهداری در فارم گلدن هش ماینینگ + سفارش دوربین مداربسته اختصاصی برای کنترل و نظارت بر دستگاه خود
$5,832Canaan Avalon Made A1366
 • سال ساخت : November 2022
 • ------
 • قیمت بر اساس : نرخ چین
 • ------
 • قدرت هش ریت : 122 تراهش
 • ------
 • مصرف برق : 3250W
 • ------
 • کمپانی سازنده : Canaan Avalon
 • ------
 • وزن دستگاه : 13Kg
 • ------
 • سیستم خنک کنندگی: 6x Fan
 • ------
 • ضمانت دستگاه : ضمانت شرکت سازنده + گارانتی یکساله گلدن هش ماینینگ
 • ------
 • مزیت : امکان نگهداری در فارم گلدن هش ماینینگ + سفارش دوربین مداربسته اختصاصی برای کنترل و نظارت بر دستگاه خود
مدل انتخابی شمابه نرخ در لحظه سفارش
 • سال ساخت : به سفارش شما
 • ------
 • قیمت بر اساس : محل تهیه
 • ------
 • قدرت هش ریت : انتخاب شما
 • ------
 • مصرف برق : انتخاب شما
 • ------
 • کمپانی سازنده : انتخاب شما
 • ------
 • وزن دستگاه : مدل انتخابی
 • ------
 • سیستم خنک کنندگی: مدل انتخابی
 • ------
 • ضمانت دستگاه : ضمانت شرکت سازنده + گارانتی یکساله گلدن هش ماینینگ
 • ------
 • مزیت : امکان نگهداری در فارم گلدن هش ماینینگ + سفارش دوربین مداربسته اختصاصی برای کنترل و نظارت بر دستگاه خود
تعدادی از نظرات کاربران و سرمایه گذاران که به ما اعتماد کرده‌اند

برزو صداقت پیشه

پلن: 250 TH/s

user959 | GoldenHashMining.Com

از وقتیکه به گلدن هش ماینینگ ملحق شدم در مدت کوتاهی بهم ثابت کردن که با ریسک کم سود مستمری از فارم هایی که دارن پرداخت میشود.
برای افرادی که حوصله ریسک کردن روی بیت کوین و کشیدن استرس بالا پایین شدن قیمت ندارن، سرمایه گذاری روی استخراج ابری بیت کوین در گلدن هش ماینینگ پیشنهاد میکنم.

محسن کیانژاد

پلن: 2100 TH/s

user790 | GoldenHashMining.Com

پرداخت دقیق و به موقع سود، پشتیبانی سریع و مسلط به کار، شبکه پایدار و بدون قطعی، پنل کاربری ساده و منظم و خیلی موارد دیگه که باعث شد گلدن هش ماینینگ را برای استخراج ابری بیت کوین و سرمایه گذاری انتخاب کنم و از انتخابم راضی هستم 🙂 .

آرزو رزم آرا

پلن: 2100 TH/s

user267 | GoldenHashMining.Com

من و برادرم مقداری پول داشتیم که یه دستگاه ماینینگ خریدیم، اما سر و صدای وحشتناک و مصرف برق بالا بازدهی مثبتی برای ما نداشت. بعد از آشنا شدن با شرکت معتبر استخراج ابری بیت کوین گلدن هش ماینینگ، دستگاه خودمونو فروختیم و با مبلغ کمی از اون پول پلن خریداری کردیم و الان بدون هیچ استرس و دغدغه ای سود گفته شده را طبق چیزی که اعلام کردن داریم میگیریم.

پارسا شاهمرادی

پلن: 1040 TH/s

user538 | GoldenHashMining.Com

مبلغی پول گذاشتم بانک به خیال دریافت سود. اما سودی که بانک در سال میداد خیلی کمتر از بی ارزش شدن پولم نسبت به تورم بود.
با کمتر از نصف اون پول پلن 1040TH/s گلدن هش ماینینگ رو تهیه کردم و کمتر از شش ماه، سودی که دریافت کردم دقیقا 4 برابر سودی بود که بانک بهم به ریال میداد که هر روز بی ارزشتر از دیروز میشه.

سمیرا صمدی

پلن: 2100 TH/s

user1098 | GoldenHashMining.Com

خیلی در مورد بیت کوین شنیده بودم ولی نمیدونستم چطور باید بخرم که سرم کلاه نره و مطمئن باشه و از طرفی هر موقع بهش نیاز داشتم بتونم نقدش کنم.
بعد از آشنا شدن با گلدن هش ماینینگ پلن 50تراهشی خریدم و بعد از یه مدت کنسل کردم که دو روز بعد مبلغ واریزیم با سودش رو به حسابم زدن و الان دوباره پلن 2100 تراهشی خریدم و چندماه دیگه قصد دارم ارتقا بدم به پلن بالاتر و سودده.

بدون نیاز به کار سخت بدنی پس انداز و سرمایه گذاری انجام دهید.

با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده خود و فرزندانتان ، بدون کار فیزیکی سخت و بدنی و بدون هیچ دغدغه ای از افزایش تورم ، کاهش ارزش پولی، کاهش دستمزها و درآمدها، درآمدی دلاری و بین المللی دریافت خواهید کرد.

سوالات متداول

گلدن هش ماینینگ به اختصار G.H.M یک کمپانی ثبت شده در کشور لیتوانی با بیش از 8 فارم معتبر در کشورهای مختلف و با ثبات قانونی میباشد.

دارایی های دیجیتال دسته ای از دارایی ها هستند که خطرناک و ناخوشایند در نظر گرفته می شوند. دلایل زیادی مانند نقدینگی، اتهام پولشویی، عدم قطعیت مقررات، محدودیت دسترسی، بازارهای بی ثبات، پرس و جوهای عملکردی باعث کاهش اعتماد به این دارایی ها می شود. ما معتقدیم که عامل خطر باید برای همه افرادی که معتقدند منابع مالی در سیستم های توزیع شده افزایش می یابد، حذف شود. به همین دلیل است که ما بازده بالایی را به سرمایه گذاران پلت فرم ارائه می دهیم. با بررسی دقیق شرایط بازار، حجم معاملات روزانه، انتظارات ما توزیع پرتفوی خود را تغییر می دهیم و استراتژی سرمایه گذاری خود را تنظیم می کنیم. با این مدیریت فعال صندوق، از بازده نرخ بهره ثابت در سمت کاربر لذت می برید.

شرکت های موفق مدیریت سرمایه گذاری، کسب و کار خود را بر اساس فلسفه سرمایه گذاری اصلی قرار می دهند و Golden Hash Mining نیز تفاوتی ندارد. اگرچه ما استراتژی‌های نوآورانه و خاص را از طریق صندوق‌های دارایی دیجیتال ارائه می‌دهیم، یک موضوع کلی از طریق راهنمایی سرمایه‌گذاری که به مشتریان ارائه می‌دهیم اجرا می‌شود(روی مواردی که تحت کنترل شما هستند تمرکز کنید). اساساً چهار اصل وجود دارد که ما به آنها اهمیت زیادی می دهیم:

1) ایجاد اهداف سرمایه گذاری روشن و مناسب: یک هدف سرمایه گذاری مناسب باید قابل اندازه گیری و دستیابی باشد. موفقیت نباید به بازده سرمایه گذاری بزرگ یا نیازهای پس انداز یا هزینه غیرعملی بستگی داشته باشد.

2) ایجاد تخصیص دارایی مناسب با استفاده از وجوه متنوع: با تخصیص دارایی متناسب با یک استراتژی سرمایه گذاری صحیح هدف پرتفوی شروع می شود. تخصیص باید بر اساس انتظارات معقول برای ریسک و بازده ساخته شود و از سرمایه گذاری های متنوع برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خطرات غیر ضروری استفاده شود.

3) به حداقل رساندن هزینه: بازارها غیرقابل پیش بینی هستند. هزینه ها برای همیشه هستند. هرچه هزینه های شما کمتر باشد، سهم شما از بازده سرمایه گذاری بیشتر است.  تحقیقات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های کم‌هزینه نسبت به جایگزین‌های با هزینه بالاتر بهتر عمل می‌کنند. برای حفظ بیشتر از بازگشت سرمایه باید کارایی را مدیریت کنید. شما نمی توانید بازارها را کنترل کنید، اما می توانید هزینه ها و کارایی را کنترل کنید.

4) دیدگاه و نظم بلند مدت: سرمایه گذاری می تواند احساسات قوی را برانگیزد. در مواجهه با آشفتگی بازار، برخی از سرمایه گذاران ممکن است خود را درگیر تصمیم گیری های احساسی ببینند یا برعکس، فلج شوند، نتوانند یک استراتژی سرمایه گذاری را اجرا کنند یا در صورت لزوم یک سبد را دوباره متعادل کنند. انضباط و دیدگاه بلند مدت می تواند به آنها کمک کند تا در دوره های عدم اطمینان بازار به برنامه سرمایه گذاری بلندمدت متعهد بمانند.

ارزهای دیجیتال یا دارایی های دیجیتال ابزارهای الکترونیکی مبادلات مبتنی بر دفتر کل توزیع شده است.

تراکنش‌های مربوط به آنها با رمزنگاری ایمن می‌شوند و سرورهای اختصاصی برای تأیید تراکنش‌ها و ایجاد واحدهای اضافی دارند.

محبوب ترین آنها بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره هستند. تمام دارایی های دیجیتال با قیمت گذاری ارزش گذاری می شوند و در نتیجه تقریباً کنترل کامل در دست عموم سرمایه گذاران است و فرد یا شرکت خاصی در تعیین نرخ به جهت دستکاری دخالتی ندارد.

ما اینجا هستیم تا در مورد هر گونه مشکل و سؤالی که ممکن است هنگام استفاده از پلتفرم و در طول تجربه سرمایه گذاری خود با آن مواجه شوید، به شما کمک کنیم. همیشه می توانید تماس بگیرید یا موقعیت را به فرصت تبدیل کنید.

فقط کافیه از طریق پنل کاربری خود تیکت ثبت کنید یا با راههای ارتباطی شرکت در تماس باشید تا مشاوران فارسی زبان ما شما را راهنمایی کنند.

سهم سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.

GoldenHashMining یک شرکت کاملاً قانونی است که در کشور لیتوانی به ثبت رسیده است و در ایران با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و دارای کد فعالیت اقتصادی است و فعالیت های بین المللی آن توسط مقامات کنترل مالی تحت صلاحیت انگلستان تنظیم می شود. با پذیرش شرایط همکاری ما، می توانید مطمئن باشید که سود تضمین شده و بازگشت کامل سرمایه خود را دریافت خواهید کرد.

0
کشور در حال فعالیت
0
ماینر فعال
+0
نفر به ما اعتماد کرده اند
0
میلیارد تومان به کاربران پرداخت شده
گزیده ای از مصاحبه مدیران گلدن هش ماینینگ در کنفرانس های بین المللی

ترجمه شده به فارسی

Simas Izickas

توسعه دهنده وب و فوق لیسانس برنامه نویسی و عضو تیم توسعه شبکه نرم افزاری فارم های گلدن هش ماینینگ

 

تیم توسعه شبکه نرم افزاری فارم های گلدن هش ماینینگ

همیشه دوست داشتم شغلی که بهش علاقه دارم و لیاقتشو دارم پیدا کنم. با داشتن بالاترین نمره دانشگاه و سه مدال المپیاد برنامه نویسی در دانشگاه فکر نمیکردم بتونم شرکت مناسبی برای کار پیدا کنم، اما بعد از آشنایی با GoldenHashMining و تایید شدن رزومه ام، واقعا خوشحالم که در این شرکت بزرگ کار میکنم.

ترجمه شده به فارسی

Feliksas Rupsas

متخصص آنالیز شبکه های بلاکچین و اتصالات زنجیره ای استخرهای ماینینگ گلدن هش ماینینگ

 

 

متخصص آنالیز شبکه های بلاکچین

میتوان دارایی‌ها را به توکن‌های دیجیتال تبدیل کرد و آن‌ها را به صورت یک دارایی قابل انتقال عرضه کرد. به عنوان مثال، می‌توان ارزش یک خانه را به هزاران توکن دیجیتال تبدیل کرد و آن‌ها را نسبت به بودجه متقاضیان به فروش رساند تا افراد زیادی (حتی از کشورهای دیگر) بتوانند در آن خانه سرمایه‌گذاری کنند، کاری که در گلدن هش ماینینگ در حال توسعه آن هستیم.

ترجمه شده به فارسی

Pranas Achbertas

مدیر پروژه های فارم گلدن هش ماینینگ و سرپرست بخش بازاریابی بین المللی

 

 

مدیر پروژه های فارم گلدن هش ماینینگ

فراگیری ارزهای دیجیتال و سردسته و طلای آنها بیت کوین یک دارایی با ارزش و سودده در جهان حساب میشود و کسی که الان در قرن جدید چنین دارایی دیجیتالی نداشته باشد، از دنیای جدید و آینده نزدیک بسیار عقب خواهد بود.
ما در گلدن هش ماینینگ در تلاشیم این عقب افتادگی در کشورهای جهان را به حداقل برسانیم و تا الان در 8 کشور این پروژه با موفقیت انجام شده است.

برای شروع کسب درآمد دلاری آماده اید؟

کسب درآمد از استخراج بیت کوین
ثبت نام

تنها با صرف ۳۰ ثانیه ، در “گلدن هش ماینینگ” ثبت نام کنید. بدون نیاز به احراز هویت !

افزایش موجودی

کیف پول خود را به مبلغ دلخواه شارژ کنید. از طریق پرداخت ارزی و بیت کوین.

اجاره ماینر

فقط با یک کلیک ، ماینر مورد نظرخود را به تعداد روز دلخواهتان اجاره کنید.

کسب درآمد

کسب درآمد شما از همین لحظه شروع شده است. قابلیت برداشت درآمد در هر زمان !

مطمئن ترین و کم هزینه ترین روش کسب در آمد از استخراج بیت کوین گلدن هش ماینینگ
تجربه راحت ترین ، سریع ترین ، مطمئن ترین و کم هزینه ترین روش کسب در آمد از استخراج بیت کوین با استفاده از خدمات اجاره ماینر “گلدن هش ماینینگ” برای اولین بار در ایران.

درگاههای بانکی بین المللی طرف قرارداد

درگاه پی پال سایت گلدن هش ماینینگ
درگاه پرداخت بیت کوین و ارزدیجیتال گلدن هش ماینینگ
Paysafe Skrill GoldenHashMining.Com

مقالات آموزشی و تحلیلی
گلدن هش ماینینگ

آخرین واریزی های کاربران
کاربر تاریخ مبلغ (تومان)
myrcto 2024/06/01 67,675,437
Esi Khatar 2024/06/01 164,605,908
prozack1986 2024/06/01 147,245,462
Ravishing World 2024/06/01 87,897,400
stra1ght 2024/06/01 12,847,190
deluxe_vegan 2024/06/01 75,414,511
آخرین برداشت های کاربران
کاربر تاریخ مبلغ (تومان)
Kian Mahmudi 2024/5/29 1,294,221,735
rezarbm 2024/5/29 398,455,060
Sajedeh 2024/5/29 4,101,070
boy65boy 2024/5/29 989,711,489
vid4ado2 2024/5/29 948,274,799
baranvm 2024/5/29 77,247,243

تقدیرنامه ها و دیپلم های افتخار کسب شده

گواهینامه ها و مدارک بین المللی LithStartup2022

گواهینامه و دیپلم افتخار از موسسه David Schilliung

گواهینامه و دیپلم افتخار از موسسه Chery Mainifo لیتوانی

برای سرمایه گذاری و کسب درآمد دلاری آماده اید؟

همین حالا با ثبت نام در “گلدن هش ماینینگ” و اجاره ماینر , آینده ای باورنکردنی برای خود بسازید.

برنامه استخراج ابری در اپل استور
برنامه استخراج ابری در گوگل پلی